XSA0004 Saksan jatkokurssi 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan ostoksilla käymistä, ulkonäön kuvailemista,  asuinalueesta, lomasta ja vapaa-ajasta sekä työelämästä kertomista. Laajennetaan kulttuuritietämystä saksankielisistä maista. Kurssilla käsitellään adjektiivin taivutus ja vertailu, refleksiiviverbit, imperfekti sekä pluskvamperfekti, konditionaalin vastineet, infinitiivi + zu -rakenne ja relatiivipronominit.

Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi: 


  • osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa
  • ymmärtää selkeää puhetta tutuista aiheista
  • osata keskustella tutuista arkipäivän tapahtumista

Lisätietoja

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Esitietojen kuvaus

XSA0001- XSA0003 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 7-12

Kirjallisuus

  • Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-735-2

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Saksan kielen käyttäminen arkitilanteissa. Selkeän puheen ymmärtäminen ja tutuista aiheista keskusteleminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus