XSA0003 Saksan jatkokurssi 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kertomaan asumisesta sekä päivän kulusta, opitaan sopimaan tapaamisesta ja ottamaan vieraita vastaan sekä keskustelemaan ruoasta. Opitaan lisää matkustussanastoa. Laajennetaan kulttuuritietämystä saksankielisistä maista. Käsitellään genetiivi, aakkoset, vaihtoprepositiot, sivulauseet, päivämäärä, vuosiluvut, imperatiivi ja futuuri.

Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi: 


  • osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
  • ymmärtää selkeää puhetta arkipäivän aiheista
  • osata kertoa menneistä ja tulevista arkipäivän tapahtumista

Lisätietoja

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Esitietojen kuvaus

XSA0001- XSA0002 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 1-6

Kirjallisuus

  • Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-735-2

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Saksan kielen käyttäminen arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen. Selkeän, arkipäivän aiheita käsittelevän puheen ymmärtäminen. Menneistä ja tulevista arkipäivän tapahtumista kertominen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus