XSA0002 Saksan alkeiskurssi 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opitaan kertomaan perheestä, lomasta ja harrastuksista sekä ammateista, kuvailemaan säätä ja asioimaan ravintolassa ja hotellissa. Opitaan lisää saksankielisten maiden kulttuurista ja elintavoista. Opitaan persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot, omistuspronominit, substantiivien datiivimuodot, lisää verbien taivutusta, ajanmääreitä, perfekti sekä haben ja sein -verbien imperfekti. 

Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi: 


  • selviytyä saksan kielellä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
  • ymmärtää selkeää puhetta tutuista arkipäivän aiheista
  • osata kertoa menneistä arkipäivän tapahtumista

Lisätietoja

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Esitietojen kuvaus

XSA0001 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 1, kappaleet 6-10

Kirjallisuus

  • Hotanen - Kauppi: Hallo! 1, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-674-4

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Selviytyminen saksan kielellä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen. Selkeän, tuttua aihetta käsittelevän puheen ymmärtäminen. Menneistä arkipäivän tapahtumista kertominen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus