XSA0663 Studienfahrt nach Deutschland (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Yritysvierailut, tutustuminen kaupunkiin ja kulttuurielämään (museot, näyttelyt, ooppera-, baletti tai konserttikäynti).

Suoritustavat

Ryhmä- ja parityöskentelyä.
Matkaohjelmaan valmistavat tehtävät ennen matkaa, aktiivinen osallistuminen matkalle, saksankielinen raportti matkan jälkeen.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija

  • osaa etsiä tietoa saksaksi
  • kykenee toimimaan hyvin saksan kielellä työelämän vuorovaikutustilanteissa
  • osaa raportoida ymmärrettävästi ja selkeästi saksaksi sekä suullisesti että kirjallisesti

Esitietojen kuvaus

XSA0001-XSA0004 tai vastaavat tiedot, mielellään myös XSAX007 Liikesaksa 1 ja XSAX008 Liikesaksa 2 TAI XSAX005 Saksa 5 ja XSAX006 Saksa 6

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Matkaohjelmaan valmistavat tehtävät ennen matkaa, aktiivinen osallistuminen matkalle, saksankielinen raportti matkan jälkeen.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Opintomatka (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa

Opetus