XSAT1003 Liikesaksa alkeet 4 (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: sivulausetyypit, refleksiiviverbit, adjektiivin taivutus ja vertailu, konjunktiivi sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja. Opitaan kertomaan pääasioita koulutuksesta, toimimaan selkeissä puhelintilanteissa sekä esittelemään yritystä ja sen toimintaa. Tutustutaan liikeviestinnän perustekstityyppeihin ja laaditaan lyhyehköjä kirjallisia saksankielisiä viestejä.   

Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • hallitsee saksan kielen rakenteita sekä kaupallista ja taloussanastoa
  • osaa toimia sosiaalisissa viestintätilanteissa
  • osaa toimia liike-elämän perusviestintätilanteissa
  • ymmärtää yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat ja osaa etsiä tietoa saksankielisistä lähteistä

Esitietojen kuvaus

Liikesaksan alkeet 1-3 tai vastaavat taidot.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Saksan kielen perussanaston ja -rakenteiden sekä liike-elämän perussanaston hallinta. Toimiminen erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa sekä liike-elämän perusviestintätilanteissa. Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, formatiivinen arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Ei julkaistua opetusta