XSAT1002 Liikesaksa alkeet 3 (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: perfekti, akkusatiivi- ja datiivimuotoja, prepositioita, imperfektimuotoja sekä harjoitellaan arki- ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.  Opitaan kuvailemaan pääasioita yrityksestä ja sen toiminnasta, toimimaan erilaisissa matkustustilanteissa sekä kuvailemaan asuntoa ja asuinympäristöä.

Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
  • osaa toimia melko hyvin sosiaalisissa viestintätilanteissa
  • osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa 
  • ymmärtää selkeästä yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat

Esitietojen kuvaus

Liikesaksan alkeet 1-2 tai vastaavat taidot.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016; ISBN: 978-3-12-676459-9
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016; ISBN: 978-3-12-676460-5

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Saksan kielen perusrakenteiden ja liike-elämän perussanaston hallinta, selviytyminen sekä arkipäivän että liike-elämän yksinkertaisissa viestintätilanteissa. Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, formatiivinen arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Ei julkaistua opetusta