XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2 (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:


  • liikekirjeet
  • puhelin- ja neuvottelutilanteet
  • yritysvierailut
  • työhakemus, CV, työhaastattelu
Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Opintojakson hyvin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää saksankielisten liikekirjeiden sisällön
  • selviytyy yleisimmistä työelämän arkitilanteista, kuten  puhelinkeskusteluista ja neuvotteluista
  • osaa laatia työhakemuksen ja CV:n sekä toimia työhaastattelutilanteessa
  • osaa laatia yritysvierailun ohjelman, ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan sekä esitellä yritystä ja sen toimintaa
  • kykenee ymmärtämään liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsitteleviä asiatekstejä

Esitietojen kuvaus

Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai Movissa suoritettu vähintään Saksa 1-4, mielellään 1-6.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppikirja

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Saksankielisten liikekirjeiden ymmärtäminen. Yleisimmistä työelämän arkitilanteista, kuten puhelinkeskusteluista ja neuvotteluista selviytyminen. Saksankielisten yritysvieraiden isännöiminen. Yrityksestä ja sen toiminnasta kertominen. Liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsittelevien tekstien ymmärtäminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, oppimistehtävät, formatiivinen arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus