XSAX006 Saksa 6 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa. Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan mm. sivulauseita sekä syvennytään tarkemmin relatiivilauseisiin, passiivin muodostamiseen sekä futuuriin. Vahvistetaan ja monipuolistetaan kielen rakenteiden käyttöä.


Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää hyvin puhetta, joka käsittelee monipuolisesti arkipäivän aiheita (esim. perhe-elämä, kodinhoito, ympäristönsuojelu)
  • selviytyy saksaksi hyvin arkitilanteista ja kykenee osallistumaan spontaanisti arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteensä
  • kykenee lukemaan erityyppisiä tekstejä sekä hahmottamaan  rakenteita ja sanastoa
  • kykenee kirjoittamaan sujuvaa, arkitietoa välittävää tekstiä
  • osaa pitää saksaksi lyhyen, valmistellun esityksen 

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSAX005 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Monipuolisesti arkipäivän aiheita käsittelevän puheen ymmärtäminen. Selviytyminen saksaksi hyvin arkitilanteista, osallistuminen spontaanisti arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin, valmistellun puheenvuoron pitäminen. Erityyppisten tekstien lukeminen, kieliopillisten rakenteiden ymmärtäminen. Sujuvan, arkitietoa välittävän tekstin kirjoittaminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä suullisiin ja kirjallisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus