XSA0623 Wirtschaftsdeutsch (3–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
Kurssin aiheena ovat Saksan talouselämä ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset tapahtumat. Saksan talousjärjestelmä, talousalat, yritysmuodot, yritysrakenteet, palkkapolitiikka, verojärjestelmä, sosiaalijärjestelmä, ammattiliitot, liikennejärjestelmät ja ajankohtaiset talousuutiset. Aiheita käsitellään teksteillä ja monimuotoisilla harjoituksilla sekä talousterminologiaan liittyvillä tehtävillä.
Suoritustavat
Pari- ja ryhmätyöskentelyä (kontaktikurssi), tiedonhankintatehtäviä, terminologiatehtäviä, väli- ja loppuraportti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettua opiskelija

  • tuntee Saksan talouselämää ja yhteiskunnan rakenteita ja toiminta-alueita.
  • ymmärtää yleis- ja talousaiheisten saksankielisten tekstien pääkohdat ja monia yksityiskohtia.
  • hallitsee tieteellisten tekstien olennaisia rakenteita.
  • hallitsee saksankielistä taloussanastoa ja osaa käyttää sitä tehokkaasti kirjoitetussa ja suullisessa viestinnässä.
  • osaa käyttää erilaisia lukustrategioita.
  • osaa hakea tietoa saksankielisiltä verkkosivuilta.
  • osaa kirjoittaa saksaksi jäsennetyn yhtenäisen tekstin tutusta, omaan työhönsä tai opintoihinsa liittyvästä aiheesta.
  • pystyy suullisesti viestimään saksan kielellä selkeästi ja ymmärrettvästi.

Lisätietoja

Kurssia voidaan suorittaa kontakti- tai verkkokurssina. Verkkokurssi järjestetään joka toinen lukuvuosi. 

Oppimateriaalit

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetuksen kirjallisiin ja suullisiin pari-, ryhmä- ja yksilötehtäviin, väli- ja loppuraportti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, verkkotehtävät, terminologiatentit, väli- ja loppuraportti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetuksen kirjallisiin ja suullisiin pari-, ryhmä- ja yksilötehtäviin, väli- ja loppuraportti
Suorituskieli:
saksa, suomi
Työskentelytavat:

Pari- ja ryhmätyöskentelyä, tiedonhankintatehtäviä, terminologiatehtäviä, väli- ja loppuraportti

Oppimateriaalit:

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen verkkko-opetuksen kirjallisiin tehtäviin, terminologiatentit, väli- ja loppuraportti
Suorituskieli:
saksa, suomi
Työskentelytavat:

Aiheita käsitellään teksteillä, kirjoitus- ja tiedonhakutehtävillä sekä talousterminologiaan liittyvillä tehtävillä.

Oppimateriaalit:

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Opetus