XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1 (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:

  • työpaikkahaastatteluun valmistautuminen
  • yrityksestä sekä toimialasta kertominen kirjallisesti ja suullisesti
  • yrityksen tuotteiden esittely ja kuvaus
  • messuvalmistelut, messuille osallistuminen


Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Opintojakson hyvin suoritettuaan opiskelija

  • osaa esitellä itsensä, kertoa koulutuksesta ja työstä
  • osaa esitellä kirjallisesti ja suullisesti yritystä
  • osaa kuvailla yrityksen tuotteita ja alaa
  • pystyy ymmärtämään liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsitteleviä asiatekstejä

Esitietojen kuvaus

Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai Movissa suoritettu vähintään Saksa 1-4, mielellään 1-6.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Esittäytyminen työnhakijana. Koulutuksesta ja työstä kertominen. Yrityksen ja sen tuotteiden esitteleminen kirjallisesti ja suullisesti. Liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsittelevien asiatekstien ymmärtäminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, oppimistehtävät, lyhyehköt suulliset esitykset, formatiivinen arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus