XSAX002 Saksan kielioppikurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään saksan kielen keskeisimpiin rakenteisiin: sijamuotoihin, artikkelin käyttöön, keskeisimpiin prepositioihin ja niiden käyttöön, pronomineihin, verbioppiin, adjektiivin taivutukseen ja sanajärjestykseen. Vahvistetaan kielen rakenteiden käyttöä erilaisten harjoitusten avulla.

Suoritustavat
Suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmätöitä, itsenäisiä harjoitustehtäviä Moodlessa
Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, tentti, reflektiotehtävä. 

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

  • hallitsee melko hyvin saksan kielen keskeisiä rakenteita ja oikeinkirjoituksen.
  • pystyy kielentuottamisessaan soveltamaan käsiteltyjä aiheita, välittämään viestejä ja ilmaisemaan näkemyksiään selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.
  • pystyy kirjoittamaan selkeitä ja sidosteisia tekstejä.
  • osaa analysoida ja ymmärtää monimutkaisempienkin tekstien merkityksiä käyttäen hyväksi kielioppitietämystään.
  • kykenee havaitsemaan lähtö- ja kohdekulttuurien eroja kohteliaisuuskäytännöissä.

Lisätietoja

Kurssia voidaan suorittaa kontakti- tai verkkokurssina. Verkkokurssi järjestetään joka toinen lukuvuosi. 

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai alkeis- ja jatkokurssit XSA0001-XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima kurssimateriaali Moodlessa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, moduulitentit, reflektiotehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Osallistuminen verkko-opetukseen, oppimistehtävät, osatentit ja lopputentti, reflektiotehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, osatentit, reflektiotehtävä
Suorituskieli:
saksa, suomi
Työskentelytavat:

Suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmätöitä, itsenäisiä harjoitustehtäviä Moodlessa

Oppimateriaalit:

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, osatentit, lopputentti, reflektiotehtävä
Suorituskieli:
saksa, suomi
Työskentelytavat:

Itsenäisiä harjoitustehtäviä Moodlessa

Oppimateriaalit:

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Opetus