TILPERERI Tilastotieteen perusopinnot valinnaisina opintoina (25+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Tilastotieteen perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot tilastotieteen tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Menetelmien käyttöä harjoitellaan kurssien yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa nimetä tilastotieteen peruskäsitteet sekä joitakin perusmenetelmiä ja –malleja.
  • osaa raportoida yksinkertaisten tilastollisten analyysien tulokset.
  • on kiinnostunut kvantitatiivisista menetelmistä ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen.
  • osaa käyttää jotakin tilastollista ohjelmistoa.
  • tietää kvantitatiivisista aineistoista tehtävien johtopäätösten tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä, ja ymmärtää johtopäätöksiin liittyvän epävarmuutta.
  • tietää yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden tilastollisten johtopäätösten tekemisessä ja toimii näiden mukaisesti.
  • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Rakenne

Valitse kaikki (23+ op)