TILS210 Elinaikamallit (2–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Elämästä ei selviä hengissä, mutta mitkä tekijät vaikuttavat riskiin kuolla? Tätä ja muita samankaltaisia kysymyksiä voidaan tutkia elinaika-analyysilla. Kuoleman sijaan kiinnostunuksen kohteena oleva tapahtuma voi olla esimerkiksi sairastuminen, jonkin koneen rikkoontuminen tai kuluttajan päätös tietyn tuotteen hankkimisesta. Kurssilla esitellään elinaika-aineiston peruskäsitteitä kuten välttöfunktio, vaarafunktio ja kumulatiivinen vaarafunktio. Näiden estimointia käsitellään luokittelemattomien, luokiteltujen ja sensuroitujen havaintojen tapauksissa. Välttöfunktioiden estimointiin ja vertailuun käytetään parametrittomia, semiparametrisia ja parametrisia menetelmiä (esim. elinaikataulukot, Kaplan-Maierin estimaatit, rank-testit, Coxin suhteellisen vaaran malli, parametriset mallit, jne.). Menetelmien käyttöä harjoitellaan R- ja/tai SAS-ohjelmistojen avulla.

Osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisesti suorittanut opiskelija:
  • tuntee elinaika-aineiston erityispiirteet ja elinaika-analyysin keskeiset käsitteet,
  • tuntee erilaisia tapoja mallintaa elinaika-aineistoa,
  • osaa analysoida elinaika-aineistoja tilastollisten ohjelmistojen avulla
Lisäksi tilastotieteen opintosunnan opiskelija hallitsee käsiteltyihin menetelmiin liittyvän tilastotieteen teorian.

Lisätietoja

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla kurssin laajuus on 4-5 op
Muilla opiskelijoille luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op.

Esitietojen kuvaus

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla: Tilastollinen päättely 1 ja 2, Yleistetyt lineaariset mallit 1 ja 2, R-kurssi

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi tai vastaavat tiedot, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön. Esitiedoiksi suositellaan myös kurssia Yleistetyt lineaariset mallit 1 -kurssia 5 op:n suorituksena.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävissä tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä puolet tentin maksimipisteistä. Tarkemmat aviointiperusteet esitellään opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävissä tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Tarkemmat aviointiperusteet esitellään opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.

Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (2–5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä puolet tentin maksimipisteistä. Tarkemmat aviointiperusteet esitellään opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssin lopputentti

Ei julkaistua opetusta