TILS1510 Puuttuva tieto (2–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi käsittelee tilastollista päättelyä puuttuvan tiedon tapauksessa. Puuttuvan tiedon ongelma kohdataan lähes kaikissa empiirisissa aineistoissa ja puuttuvalla tiedolla voi olla suuri vaikutus aineiston pohjalta tehtäviin päätelmiin. Kaikille kurssilaisille suunnatussa osiossa käytetään moni-imputointia puuttuvan tiedon käsittelyyn.  Kurssilla käsitellään myös erilaisia tutkimusasetelmia puuttuvan tiedon näkökulmasta.

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoille suunnatussa osiossa esitellään painotukseen, moni-imputointiin ja uskottavuuspäättelyyn perustuvat tavat puuttuvan tiedon käsittelyyn ja sovelletaan näitä menetelmiä  todellisiin ja simuloituihin aineistoihin. Osiossa käsitellään myös laskennallisten menetelmien toteuttamista (mm. EM-algoritmi) sekä keskeisiä teoreettisia tuloksia ja käytetään työvälineenä simulointia.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut
  • ymmärtää puuttuvan tiedon vaikutuksen tilastolliseen päättelyyn,
  • tuntee puuttuvan tiedon lajit,
  • osaa tulkita tutkimusasetelman suunnitellusti puuttuvana tietona,
  • osaa toteuttaa moni-imputoinnin ohjelmistolla

Lisäksi tilastotieteen opintosuunnan opiskelija
  • osaa havaintojen painotukseen, moni-imputointiin ja mallintamiseen perustuvat tavat puuttuvan tiedon käsittelyyn
  • hallitsee käsiteltyihin menetelmiin liittyvän tilastotieteen teorian
  • osaa toteuttaa laskennallisia menetelmiä.

Lisätietoja

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoille kurssin laajuus on 5 op
Muilla opiskelijoilla luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op.

Esitietojen kuvaus

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla: Tilastollinen päättely 1 ja 2, Yleistetyt lineaariset mallit 1 ja 2, R-kurssi. Suositellaan myös Bayes tilastotiede 1

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi tai vastaavat tiedot, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti. Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Opetus

x

Tentti (2–5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Ei julkaistua opetusta