TILS644 Monimuuttujamenetelmät (2–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Olet tilanteessa, jossa aineistossasi on useita (jopa satojatuhansia) mittauksia tutkimuksen kohteena olevilta. Mitä tehdä? Tällä kurssilla opimme mm. tiivistämään moniulotteisen aineiston informaatiota. Kurssilla perehdytään perinteisiin ja uusiin monimuuttujamenetelmiin (moniulotteinen aineisto ja sen kuvailu, pääkomponenttianalyysi, riippumattomien komponenttien analyysi, faktorianalyysi, luokitteluanalyysi, ordinaatioanalyysi, jne.). Menetelmien soveltamista erilaisiin empiirisiin aineistoihin harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

Osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisesti suorittanut opiskelija
  • tuntee kurssilla esiteltyjen menetelmien perusteorian
  • osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan menetelmän sekä soveltaa menetelmää R-ohjelmistolla
  • osaa tehdä aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä raportoida tulokset tekemästään analyysistä.

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelija hallitsee menetelmien teorian syvällisemmin.

Lisätietoja

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla kurssin laajuus on 4-5 op.
Muilla opiskelijoille luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op.

Esitietojen kuvaus

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla: Tilastollinen päättely 1 ja 2, R-ohjelmiston perustuntemus sekä matriisilaskennan perusteet.

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi tai vastaavat tiedot, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Arviointiperusteet esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Harjoitukset, mahdollinen harjoitustyö ja kurssitentti. Suoritustavat esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.

Opetus

x

Tentti (2–5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. Arviointiperusteet esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssin lopputentti

Ei julkaistua opetusta