TILS661 Otantamenetelmät (4–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi on fifty-sixty perinteistä otantameininkiä (surveytä äärellisestä populaatiosta) ja jotain muuta, ja sitten vielä kyselytutkimuksista vähän. Tuo ”jokin muu” on klassisten otanta-asetelmien (yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, ositettu otanta, ryväsotanta), jotka toki käydään läpi myös surveynä, soveltamista ”äärettömien perusjoukkojen”, esim. spatiaalisen otannan tapauksissa. Spatiaalinen (tutkittavaan alueeseen kohdistuva) otanta tulee vastaan mm. luonnonvarojen tai ympäristöntutkimuksessa. Tähän aihepiiriin liittyvät myös linjalaskenta- ja merkintä-uudelleenpyyntimenetelmät, samplingia nekin.

Osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
  • ymmärtää, miten perusjoukon äärellisyys vaikuttaa otantaan ja laskelmiin
  • tuntee klassiset otantamenetelmät äärellisessä ja äärettömässä (esim. spatiaalinen otanta) tapauksessa
  • osaa laatia toimivan kyselytutkimuksen sortumatta tavallisimpiin virheisiin


Esitietojen kuvaus

Kurssien Data ja mittaaminen ja Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssin tiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (4–5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta