TILA312 Yleistetyt lineaariset mallit 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi on jatkoa kurssille Yleistetyt lineaariset mallit 1 (YLM1), ja se käsittelee yhden jatkuvan tai diskreetin vasteen mallintamista yleistetyn lineaarisen mallin kehikossa. Kurssilla käsitellään yleistettyjen lineaaristen mallien teoriaa yleisen eksponentiaalisen jakaumaperheen tapauksessa. Erikoistapauksina tarkastellaan tavallista lineaarista regressiota, yleistä lineaarista regressiota, dikotomisen vasteen malleja sekä lukumäärävasteen malleja. Kurssilla perustellaan YLM1 kurssin tuloksia ja käytäntöja teoreettisin tarkasteluin.

Osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
  • osaa määritellä kurssilla esitetyt mallit olettamuksineen,
  • osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan mallin ja perustella valintansa,
  • osaa kirjoittaa näkyviin uskottavuusfunktion perusteluineen eri tilanteissa,
  • osaa sovittaa mallit R-ohjelmistolla,
  • osaa perustella teoreettisesti empiiriseen aineistoon liittyviä johtopäätöksiä,
  • osaa kirjoittaa perustellun raportin tekemästään tilastollisesta analyysistä,
  • kykenee hankkimaan lisätietoa em. malleista ja niiden laajennuksista alan oppikirjoista

Esitietojen kuvaus

Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 tai vastaavat tiedot, Yleistetyt lineaariset mallit 1, Tilastollinen päättely 1 ja 2, R-kurssi

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiiviKurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti. Suoritustavat esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. Tarkemmat arviointiperusteet esitellään opetusohjelmassa..
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Kurssin lopputentti. Suoritustavat esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.

Ei julkaistua opetusta