TILA420 SAS-kurssi (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

SAS on laajasti käytetty ympäristö tiedonhallintaan ja data-analytiikkaan. Kurssi koostuu kahdesta osiosta.


Ensimmäinen osio on kahden päivän SAS-koodauksen peruskurssi perustuen kirjaan The Little SAS Book.  Osio sisältää seuraavat teemat:

Mitä iloa SAS-osaamisesta?
SAS -koodauksen perusteet
Visuaalista analytiikka
Harjoitukset I ja II


tai SAS Programming 1: Essentials -verkkokurssi.  

Toinen osio "Machine Learning Using SAS Viya" järjestetään englanninkielisenä verkko-opetuksena. Osio käy läpi SAS-ympäristössä analytiikkaprojektin vaiheet : ongelman ymmärtäminen, datan valmistelu, piirteiden valinta, mallin sovittaminen ja validointi, mallin arviointi ja mallin käyttöönotto

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
  • tuntee SAS-ympäristön käyttömahdollisuuksia
  • hallitsee SAS-ohjelmoinnin perusteet
  • tuntee analytiikkaprojektin vaiheet ja osaa toteuttaa ne käytännössä

Lisätietoja

Ensimmäinen osio edellyttää läsnäoloa.

Esitietojen kuvaus

Tilastotieteen perusopintojen ensimmäiset kurssit (esim. Data ja mittaaminen sekä Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi)

Kirjallisuus

  • The Little SAS Book

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ensimmäisessä osassa: luennoille osallistuminen ja harjoitustehtävien tekeminen tai SAS Programming 1: Essentials -verkkokurssin suorittaminen. Toisessa osassa: itsenäistä työskentelyä verkkoympäristössä
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitustehtävien tekeminen ja itseopiskeluosuuksien suorittaminen. Tarkemmat arviointiperusteet esitetään opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Verkko-opetus (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus