TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kombinatoriikkaa, todennä­köisyys, satunnaismuut­tujat sekä diskreetit että jatkuvat ja niiden jakaumat, satunnaisvektorit, satunnaismuuttujien riippumattomuus ja ehdolliset jakaumat sekä jakaumien tunnuslukuja.
Asioita käsitellään esimerkiksi kirjassa Sheldon Ross: A first course in probability (5. painos) kappaleissa 1.1-1.5, 2.1-2.5, 3.1-3.5, 4.1-4.9, 5.1-5.6, 6.1-6.5 ja 7.1-7.5

Osaamistavoitteet

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
  • ratkaista yksinkertaisia (kurssilla käsiteltyjä) todennäköisyyteen liittyviä sekä käytännön, että teoreettisia ongelmia
  • soveltaa erilaisia stokastisia malleja
  • johtaa esitettyihin käsitteisiin liittyvät teoreettiset perustulokset

Lisätietoja

Luentokurssilla 30 h luentoja, 6 laskuharjoituskertaa. 

Huom! Kursseista TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1 sekä MATA2600 Todennäköisyysmatematiikka molempia ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteen.

Esitietojen kuvaus

Calculus 2 tai Johdatus matemaattiseen analyysiin 3 tai vastaavat taidot. Perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön ovat hyödyksi.

Oppimateriaalit

Materiaali TIMissä

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tekemisessä.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
The exams for foreign students are based on book S. Ross: A first course in probability (fifth edition or later). Please contact the examiner well before the exam by email.
Arviointiperusteet:
Lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luento-opetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tekemisessä
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja harjoitukset ja kurssitentti

Oppimateriaalit:

Materiaali TIMissä

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu ja tentti

Oppimateriaalit:

Materiaali TIMissä

Ei julkaistua opetusta