TILP2600 Datasta malliksi (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Otantajakauma ja otantavaihtelu. Estimointi. Malliperusteinen tilastollinen päättely: luottamusvälit ja merkitsevyystestit. Lineaarinen regressiomalli. Varianssianalyysin perusteet. Bayes-tilastotiedettä. Koneoppimista.

Osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
  • ymmärtää otantajakauman käsitteen ja roolin tilastotieteessä
  • tietää, mikä on luottamusväli ja osaa laskea sen odotusarvolle ja tulkita tuloksia
  • tuntee tilastollisen testaamisen periaatteet, osaa tehdä keskeiset tilastolliset testit ja tulkita testien tuloksia
  • tuntee yksinkertaisen lineaarisen regressiomallinnuksen periaatteet sekä osaa laatia mallin yksinkertaisessa sovellustilanteessa ja tulkita sitä
  • tietää, mikä on yksisuuntainen varianssianalyysi ja osaa tehdä sellaisen yksinkertaisessa sovellustilanteessa ja tulkita tuloksia
  • ymmärtää Bayes-tilastotieteen periaatteen
  • ymmärtää, miten koneoppiminen on perustaltaan tilastotiedettä

Lisätietoja

Lectures are given in Finnish. Please contact the examiner well before the exam by email, to get the chapters that are included in the exam.

Esitietojen kuvaus

TILP2500 Data ja mittaaminen tai TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1

Oppimateriaalit

The exams for foreign students are based on book Moore & McCabe (& Craig): Introduction to the practice of statistics. Please contact the examiner well before the exam by email, to get the chapters that are included in the exam.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä. Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus