TILP350 SPSS-kurssi (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Järjestävä organisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ohjelman rakenne. Aineistotaulukon muodostaminen ja muokkaaminen. Havaintoyksikköjen ryhmittely, osajoukon poimiminen. Havaintoaineistojen yhdistely. Tilastomenetelmien peruskurssin sisältämiä tunnuslukuja, testejä ja analyysejä. Kuvioiden ja taulukoiden muokkaaminen. Yhteydet muihin sovelluksiin. Kurssilla tulosten tulkinta ei ole pääosassa, vaan ohjelmaan tutustuminen. Tulosten tulkintaan perehdytään (SPSS-kurssilla käytyjen testien osalta) tilastotieteen perusopintokursseilla.

Osaamistavoitteet

Ohjelman käytön perusteiden osaaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
  • osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston
  • osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla
  • osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa
  • osaa siirtää taulukot ja kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan

Esitietojen kuvaus

Tilastotieteen perusasiat. Esimerkiksi kurssit TILP2500 Data ja mittaaminen ja TILP2600 Datasta malliksi kurssit tai TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi.

Oppimateriaalit

Materiaali TIMissä

Avoin yliopisto, materiaalit Korpissa ja Kopassa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Harjoitukset ja kurssin lopputesti, joka tehdään verkossa. Mahdollisuus osallistua ohjauksiin. Ohjauksessa ei tehdä tehtäviä, ratkotaan ainoastaan ongelmia, joita tekemisessä on tullut. Ohjauksiin kannattaa tulla vasta, kun on itse yrittänyt tehdä testin ja on tullut ongelmia.
Arviointiperusteet:
Kurssin saa hyväksytysti suoritettua, kun kaikki vastaukset testissä ovat oikein.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Kurssin saa hyväksytysti suoritettua, kun kaikki vastaukset testissä ovat oikein.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Harjoitukset ja kurssin lopputentti, joka tehdään verkossa. Mahdollisuus osallistua ohjauksiin.

Avoin yliopisto
Harjoitukset ja kurssin lopputentti, joka tehdään verkossa

Oppimateriaalit:

Materiaali TIMissä


Avoin yliopisto: materiaalit Korpissa ja Kopassa

Opetus