YFIAINERI Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot valinnaisina opintoina (40+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot valinnaisina opintoina

Kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman aineopinnot muille kuin yhteiskuntatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille koostuvat menetelmäopinnoista ja tieteenalan sisältöopinnoista. Päästäkseen yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman tiettyyn opintosuuntaan, tulee opiskelijan suorittaa kyseisen maisteriohjelman opintosuunnan määrittelemät menetelmä- ja sisältöopinnot aineopinnoissa.

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen tai filosofisen ajattelun ja tutkimuksen historiaa sekä tärkeimpiä nykysuuntauksia.

Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen ja filosofisen tiedon muodostamisen ja perustelun tapoihin sekä tutkimusmenetelmiin, ja hän osaa soveltaa niitä eettisesti perustellulla tavalla tutkimustyössä. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkimustiedon ja teorioiden tarjoamista näkökulmista.

Opiskelija on perehtynyt valitsemansa tieteenalan käsitteisiin ja tutkimusalaan.

Opiskelijalla on valmiudet siirtyä maisteriopintoihin valitsemassaan opintosuunnassa.

Esitietojen kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Rakenne

Valitse väh. 40 op