KTTAIP Taloustieteen perus- ja aineopinnot (82 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Taloustieteen perus- ja aineopinnot perehdyttävät taloustieteen peruskäsitteisiin ja -teorioihin sekä antavat valmiudet selittää ja analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekotilanteita taloustieteellisin menetelmin.

Osaamistavoitteet

Kauppatieteiden kandidaatti tietää talouden toiminnan perusperiaatteet ja kykenee selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat talouden eri toimijoiden asemaan.
Kauppatieteiden kandidaatti osaa käyttää taloustieteen keskeisiä kvantitatiivisia menetelmiä ja soveltaa niitä taloustieteellisten kysymysten tarkasteluun.
Kauppatieteiden kandidaatilla on riittävät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia opiskelun sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.

Rakenne

Valitse kaikki