KTTP2120 Suomen talous ja talouspolitiikka (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Suomen talous ja talouspolitiikka -opintojakso tutustuttaa sinut Suomen talouden ajankohtaisiin kysymyksiin ja haasteisiin asiantuntijaluentojen kautta.

Kuvaus

- Kurssilla luodaan yleiskatsaus talouspolitiikan yleisiin periaatteisiin sekä Suomen talouden rakenteeseen ja meillä harjoitettavaan talouspolitiikkaan.
- Tarkastelut koskevat sekä historiaa, nykypäivää että tulevaisuuttakin. Kurssilla esille nousevat sekä talouden pitkät kehityslinjat, talouskasvun tekijät, raha- ja finanssipolitiikan periaatteet, euroalueen ongelmat sekä työmarkkinoiden ja hyvinvointivaltion toimintaan liittyvät kysymykset.
- Kurssi luennoidaan Suomen johtavien tutkijoiden ja asiantuntijoiden voimin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hahmottaa Suomen talouskehityksen pidempää linjaa
- kuvailla Suomen asemaa maailmantaloudessa sekä arvioida niitä keskeisiä haasteita, joita Suomen taloudella on tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa
- kuvailla Suomen taloutta eri näkökulmista

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi.

Oppimateriaalit

Kurssilla on lukupaketti, joka löytyy Moodlesta.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti (arvostelu 0-5)
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus