KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mihin rahoitusmarkkinoita tarvitaan tai miten korot määräytyvät? Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot -opintojaksolla.

Kuvaus

Yhteys YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin

Kurssi tukee ja painottaa vahvojen instituutioiden roolia rahoitusmarkkinoiden selkärankana ja talouskasvun taustalla.


Kurssi perehdyttää rahoitusmarkkinoiden tehtäviin, rahoitusinstituutioihin sekä rahan rooliin kansantaloudessa. Tarkastelun kohteena ovat mm. rahoitusinstituutioiden toiminta, rahoitusmarkkinoiden tasapaino, rahoitusinstrumenttien arvot ja korkojen määräytyminen.
Kurssilla käsitellään myös keskuspankin tehtäviä taloudessa, rahapolitiikan keinoja ja tavoitteita, rahoitusmarkkinoiden julkista sääntelyä ja valvontaa sekä makrovakausanalyysiä ja -politiikkaa. Kurssille pyritään kutsumaan vieraileviksi luennoitsijoiksi rahoitussektorilla työskenteleviä asiantuntijoita ja ekonomisteja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:
-kuvailemaan, mitkä ovat rahoitusmarkkinoiden tehtävät kansantaloudessa ja ketkä toimivat niillä
-selittämään, mitä raha on, mitkä ovat sen tehtävät ja kuinka sen tarjonta määräytyy sekä ymmärtää kuinka korot käyttäytyvät ja miten arvopapereiden hinta muodostuu
-tietää keskuspankin, sääntelijöiden sekä makrovakausanalyysin rooli rahoitusmarkkinoilla.


Kurssin sisältö liittyy seuraaviin työelämävalmiuksiin (geneerisiin taitoihin):

-Analyyttinen ja kriittinen ajattelu.

-Politiikka-arviointi.

Lisätietoja

Ajoitus: 1. (tai 2.) opintovuosi

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Basics of Economics or equivalent

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään (soveltuvin osin) teosta: Mishkin, F.S., 2019. The economics of money, banking and financial markets, Global edition, 12th edition. Myös aikaisemmat versiot kirjasta kelpaavat.
Luentokalvot.

Kirjallisuus

  • Mishkin, F.S., 2019. The economics of money, banking and financial markets, Global edition, 12tht edition, Pearson Education Limited.; ISBN: 9781292268965

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus