KTTA1910 Aineopintojen seminaari (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija osallistuu kahden lukukauden mittaiseen seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyssä opiskelija osallistuu oman alansa tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- viestiä ymmärrettävällä tavalla oman tutkimushankkeensa keskeiset kysymykset ja tulokset
- arvioida rakentavasti toisten tutkimuksia

Lisätietoja

Ajoitus: 3.vuosi

Esitietojen kuvaus

JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Seminaarityö
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus