KTTA1170 Taloustieteen menetelmäklinikka (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Menetelmäklinikka on suunnattu taloustieteen opinnäytetöitä (kandi ja pro gradu) tekeville opiskelijoille. Klinikka tarjoaa ohjausta ekonometristen ohjelmistojen käyt-töön (mm. Stata, R, Matlab).

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on ohjata ja edistää taloustieteen opinnäytetöiden (kandi ja pro gradu) empiiristä mallinnusta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus