KTTA4130 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi syventää sijoitustoimintaan ja rahoitusriskien hinnoitteluun liittyvien teorioiden hallintaa. Kurssin keskeistä sisältöä ovat riskin hinnoittelu, Capital Asset Pricing -teoria eri versioineen ja faktorimallit, tuottokäyrän määräytyminen, portfolion valintateoriat, markkinoiden ennustettavuus, sijoittajien käyttäytyminen ja sijoitusmenestyksen arvioinnin mittarit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:
tunnistamaan, määrittelemään, raportoimaan ja soveltamaan tärkeimpiä rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja arvopapereiden hinnoitteluun liittyviä teorioita (CAPM, faktorimallit) eri versioineen
tunnistamaan, määrittelemään, raportoimaan ja soveltamaan sijoitussalkun valintaa ja hajautusta koskevia keskeisiä teorioita
analysoimaan eri sijoituskohteiden ja strategioiden tarjoamia vaihtoehtoja sekä tekemään niitä koskevia ehdotuksia ja johtopäätöksiä
arvioimaan varallisuudenhoitopalvelujen ja salkunhoitajien toiminnan tuloksellisuutta

Esitietojen kuvaus

KTTP4110 Johdatus rahoitukseen

Kirjallisuus

  • Bodie Z., Kane A., & Marcus A.J. 2014. Investments. 10th Global Edition. McGraw-Hill Education.; ISBN: 139780077161149

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta