KTTA3510 Työmarkkinat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Miksi työttömyyttä esiintyy? Miksi palkat saattavat erota samaa työtä tekevien kesken? Työmarkkinat opintojaksolla perehdyt mm. palkkaeroihin ja työttömyyteen.

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan laajasti työmarkkinoiden toimintaan ja erityispiirteisiin. Työmarkkinoihin perehdytään mm. työmarkkinoiden kysynnän, tarjonnan ja tasapainon sekä kilpailun ja työttömyyden kautta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan palkkaeroja, inhimillistä pääomaa, syrjintää sekä palkkojen muodostusta.


Arviointiperusteet

Oppimistehtävä. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
analysoida työn tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä
analysoida tekijöitä palkkaerojen ja palkkarakenteen taustalla
tulkita ja soveltaa inhimillisen pääoman teorioita

selittää, miten työttömyyden eri tyypit (kitka-, kausi-, rakenne- ja suhdannetyöttömyys) eroavat toisistaan

tarkastella mahdollisia syrjinnän muotoja työmarkkinoilla


Lisätietoja

Esitietojen kuvaus

KTTP1110 Taloustieteen peruskurssi

Oppimateriaalit

Muu kurssilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali.

Kirjallisuus

  • Borjas, G. J. 2019. Labor Economics. 8th edition. New York : McGraw-Hill.; ISBN13: 9781260565522

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus