KTTA4140 Kansainvälinen kauppa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kansainvälisen kaupan perusmalli. Ricardolainen kaupan teoria. Heckscher-Ohlin –teoria. Epätäydellinen kilpailu ja kansainvälinen kauppa. Tullipolitiikan perusteet ja tullin vaikutukset hyvinvointiin. Erityiskysymyksiä.

Miten kurssi liittyy YK kestävän kehityksen tavoitteisiin:

1 ei köyhyyttä

8 inhimillistä työtä ja talouskasvua

9 kestävää teollisuutta

10 eriarvoisuuden vähentäminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

tunnistaa perinteiset kaupan teoriat
hahmottaa kansainvälisen kaupan vaikutukset hyvinvointiin ja panoshintoihin
ymmärtää tullin asettamisen taloudelliset vaikutukset
arvioida vapaakaupan taloudellisia vaikutuksia


Kurssi kehittää seuraavia siirrettäviä, geneerisiä taitoja:

- kriittinen ajattelu

- tiedon analysointi ja arvointi

- ongelmanratkaisutaidot

- kausaalisuuksien hahmotus

Lisätietoja

Kirjatentti parillisina vuosina

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi, KTTA2150 Mikrotaloustiede I

Oppimateriaalit

Krugman, P. & Obstfeld, M. & M. Melitz; International Economics Ninth edition (2012) tai uudempi.Luvut 1-12

Kirjallisuus

  • Krugman, P. & Obstfeld, M. & M. Melitz; International Economics Ninth edition (2012) tai uudempi.; ISBN: 987-0-273-7409-1

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Book exam
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta