KTTP3110 Julkistalouden perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Milloin ja miten julkisen sektorin tulisi puuttua talouteen? Julkistalouden perusteissa syvennät ymmärrystäsi julkisen sektorin roolista taloudessa.

Kuvaus

Julkisen sektorin ja sen tehtävien kuvailu, hyvinvoinnin taloustieteen perusteet, julkisen sektorin mikrotaloudelliset kysymykset, tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet kansantaloudessa, julkisten menojen määräytyminen ja rakenne, verotuksen peruskysymykset, positiivinen ja normatiivinen veroteoria, Suomen julkisen sektorin kehitys ja merkitys kansantaloudessa.


Kurssi liittyy seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: terveyttä ja hyvinvointia, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, ilmastotekoja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
analysoida hyvinvoinnin taloustieteen kysymyksiä
arvioida julkisen sektorin toimintaa, tavoitteita ja vaikutusmahdollisuuksia kansantalouden kokonaisuudessa
selittää julkisten menojen ja tulojen määräytymisen taustatekijöitä
arvioida verotuksen vaikutuksia ja kohtaantoa
selittää Suomen julkisen sektorin kehitystä ja merkitystä kansantaloudessa.


Kurssi liittyy seuraaviin siirrettäviin taitoihin (geneeriset taidot)

- Analyyttinen päättely

- Kriittinen ajattelu

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi

Oppimateriaalit

Muu kurssilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Kurssikirjallisuus vahvistetaan vuosittain opinto-ohjelmassa.

Kirjallisuus

  • Stigliz, J. E. (2015) Economics of the public sector. 4th ed. New York: Norton. ISBN-13: 978-0393925227

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti (arvosana 0-5)
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti (arvosana 0-5)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus