Yhteisen opetuksen opintosuunnitelma

Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
0+ op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

-

Rakenne

Valitse kaikki (15+ op)