LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Avoimen tiedon keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoimen tiedon keskus, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Johdatus tieteelliseen tiedonhankintaan

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti sekä opiskelussa että työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittaviin tieteellisen tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoihin. Opintojaksolla tehdään tiedonhankintasuunnitelma, joka on jatkossa helppokäyttöinen työkalu osana opiskelua ja tieteellistä kirjoittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet.

Opiskelija:

  • osaa suunnitella tiedonhakuaan
  • osaa muuttaa tutkimusaiheensa käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakusanoiksi
  • osaa yhdistää hakusanoja ja muodostaa hakulauseen
  • osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
  • tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
  • tunnistaa oman alansa keskeiset tiedonlähteet
  • osaa tehdä tiedonhakuja tieteellisissä tietokannoissa
  • ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen
  • pystyy valitsemaan, kuinka tallentaa löytämänsä lähdeviitteet

Lisätietoja

Osana esimerkiksi muuta tiede- ja viestintäosaamisen opetusta, mistä sovitaan tiedekunta- tai oppiainekohtaisesti opetusuunnitelmassa. Kurssi on mahdollista suorittaa myös Työelämäopintotarjottimen kautta.

Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria tai sen aikana, mutta sopii suoritettavaksi myös myöhemmin (esim. muualta Jyväskylän yliopistoon maisteriohjelmiin saapuneille). Opintojakso on yleensä suoritettavissa sekä syksyisin että keväisin.

Esitietojen kuvaus

Ei edellytä esitietoja.

Oppimateriaalit

Kirjastotuutori

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan tehtävänannon mukainen tiedonhankintasuunnitelma.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkkokurssi (JYU avoin) (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus