KAVKOK Kansainvälisten opintojen kokonaisuus (15–30 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kansainvälisten opintojen kokonaisuus (International Studies) voidaan koostaa seuraavista osista:

- ulkomailla suoritettavia kohdeyliopiston opintoja vähintään 15 op

- korkeintaan 15 op kokonaisuutta täydentäviä kotiyliopiston opintoja, esim. kansainväliseen viestintään tai monikulttuurisuuteen liittyviä opintoja tai kielikursseja (ei kuitenkaan tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja, kuten pakollisia kieli- ja viestintäopintoja)

- korkeintaan 8 op vaihdon aikana vieraalla kielellä opiskelusta myönnettäviä opintopisteitä

Osaamistavoitteet

Kansainvälisten opintojen kokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

- kykenee ilmiöiden tarkasteluun erilaisista näkökulmista kansainvälisesti, 

- kykenee toimimaan oman alansa asiantuntijana vieraalla kielellä,

- ymmärtää ja arvostaa kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta ja

- tunnistaa, että monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa oman alakohtaisen osaamisen lisäksi tilanteisiin vaikuttaa mm. toimijoiden kulttuurilliset ja kielelliset valmiudet, joustavuus ja epävarmuudensietokyky.

Lisätietoja

Suorituskielenä voi olla eri kieliä.

Rakenne

Valitse väh. 15 op
 • Ulkomailla suoritettuja kohdeyliopiston opintoja

  Valitse väh. 15 op
  • Vapaasti valittava opintojakso
 • Kokonaisuutta täydentäviä kotiyliopiston opintoja

  Valitse 0–15 op / 0 op
  • Vapaasti valittava opintojakso
 • Vaihdon aikana vieraalla kielellä opiskelusta myönnettäviä opintopisteitä

  Valitse 0–8 op / 0 op
  • Vapaasti valittava opintojakso