URAA1006 Vuosi yrittäjänä (1–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yliopiston yhteiset
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Sisältö

Vuosi yrittäjänä on teorian ja käytännön yhdistävä oppimisohjelma, jonka tavoitteina ovat yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen ja kasvattaminen. Ohjelman aikana opiskelijat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen omien kiinnostustensa ja taitojensa mukaan. Opiskelijat voivat halutessaan osallistua myös kansallisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Ohjelma koostuu 16 oppimismoduulista
 1. Tervetuloa Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan
 2. Johdatus yrittäjyyteen
 3. Osaaminen ja taidot
 4. Tiimit ja tiimityö
 5. Vastuullinen yritys
 6. Ideoinnista yritysideaksi
 7. Ideasta liikeideaksi
 8. NYT-yrityksen perustaminen
 9. Liiketoimintaympäristö: markkinat ja kilpailijat
 10. Talouden suunnittelu: kannattavuus, hinnoittelu ja budjetointi
 11. Markkinointi
 12. Myynti ja asiakaspalvelu
 13. Talouden raportointi: kirjanpito ja tilinpäätös
 14. Verotus
 15. Uskalla yrittää ja kilpailla
 16. NYT-yrityksen lopettaminen


Suoritustavat

Verkko-opetus, itsenäinen opiskelu

Kurssille ilmoittautuessasi ole yhteydessä opintojakson vastaavaan opettajaan: Reija Häkkinen (reija.a.hakkinen@jyu.fi) niin saat tunnukset opintojaksolle.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Osallistuminen Nuorten NYT Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan: https://nuortennyt.fi/palvelu/vuosi-yrittajana-korkea-aste/

Osaamistavoitteet


 • Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja osaa arvioida omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.
 • Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan perusteet ja osaa arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
 • Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot.
 • Opiskelija rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja.
 • Opiskelija osaa suunnitella yrityksen liiketoimintaa.
 • Opiskelija osaa laatia liiketoimintamallin ja -suunnitelman oman idean tueksi sekä kehittää sitä toiminnan aikana.
 • Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja ja laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.
 • Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana tiimiä.

Lisätietoja

EduFutura, Työelämä- ja yrittäjyysopinnot

Esitietojen kuvaus

Kurssia ei suositella ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Vuosi Yrittäjänä verkkomateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus