URAM003 Näkökulmia työelämään ja työllistymiseen (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Koulutuspalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Onlinekurssi työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä avaa nykytyöelämän ilmiöitä ja tarjoaa välineitä urasuunnitteluymmärryksen ja -osaamisen kehittämiseen.

Kuvaus

URAM003 Näkökulmia työelämään ja työllistymiseen / Creating Careers työelämätiedon ja -taidon itseopiskelukokonaisuus tarjoaa perustietoa työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä sekä suomeksi että englanniksi. Eri alojen asiantuntijoiden esitykset, tapahtumat ja workshopit avaavat nykypäivän työelämän ilmiöitä sekä tarjoavat opiskelijalle välineitä kehittää työnhaussa tarvittavaa ymmärrystä ja osaamista. Kurssin sisältö on jaettu kolmen teeman alle:

  • Yleiset työelämätiedot ja -taidot (englannin kielinen kurssisisältö otsikolla General career skills and competencies )
  • Tapahtumat ja workshopit / events and workshops (sisältöä sekä suomeksi että englanniksi)
  • Academic Career: Career lectures and working life information for doctoral students (sisältö vain englanniksi)

Opiskelija voi valita vapaasti kurssisisällöistä (asiantuntijaesitykset, tapahtumat ja workshopit) itselleen sopivan seitsemän itseopiskeluosion opiskelukokonaisuuden, joiden pohjalta hän tekee kurssisuorituksen ja kirjallisen lopputehtävän. Kurssin aihepiirit käsittelevät mm. työnhakua ja -lainsäädäntöä, oman osaamisen tunnistamista sekä markkinointia, yrittäjyyttä ja tutkijan uraa.

Kurssi on JYU Moodlessa suoritettava itseopiskelukokonaisuus ja sen voi suorittaa ajasta- ja paikasta riippumattomana etäopiskeluna. Tapahtumat ja Workshopit saattavat sisältää myös aikataulutettuja läsnäoloa vaativia tilaisuuksia.

Osaamistavoitteet

Kurssi tarjoaa perustietoa työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä sekä suomeksi että englanniksi. Eri alojen asiantuntijoiden esitykset, tapahtumat ja workshopit avaavat nykypäivän työelämän ilmiöitä sekä tarjoavat opiskelijalle välineitä kehittää työnhaussa tarvittavaa ymmärrystä ja osaamista.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi on Moodlessa suoritettava itseopiskelukokonaisuus ja sen voi suorittaa ajasta- ja paikasta riippumattomana etäopiskeluna. Tarkemmat suoritusohjeet löytyvä kurssin Moodle sivuilta. Löydät ohjeet Moodle-alustalle pääsyyn Sisun kurssitiedoista ilmoittauduttuasi kurssille.
Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Kurssi on Moodlessa suoritettava itseopiskelukokonaisuus ja sen voi suorittaa ajasta- ja paikasta riippumattomana etäopiskeluna. Tarkemmat suoritusohjeet löytyvä kurssin Moodlesta

Opetus