LIBJ2002 Löydä, hallitse ja julkaise tietoa (2 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Avoimen tiedon keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Kurssi sisältää mm. tieteellistä tiedonhankintaa, tutkimusaineistojen hallintaa ja julkaisutietoa. Se ohjaa ymmärtämään tutkimusprosessia kokonaisuutena.

Kuvaus

Kurssi koostuu 4 osasuorituksesta eli osallistumisista Avoimen tiedon keskuksen tutkijakoulutuksiin.

Lisätietoa koulutusten sisällöistä ja ajankohdista on saatavilla Avoimen tiedon keskuksen tutkijakoulutussivuilta, joilta voit tarkistaa, mitkä koulutukset soveltuvat opintojakson suoritukseen. (huom. Linkki saattaa päivittyä kevät-kesän 2024 aikana JYU:n verkkosivu-uudistuksen myötä).

Osaamistavoitteet

  • Osallistuja hallitsee tieteellisen tiedonhankinnan, tutkimusaineistojen hallinnan ja tieteellisen julkaisemisen käytänteet. Hän myös ymmärtää, miten eri prosessin vaiheet tukevat tutkimusprosessia kokonaisuutena, ja osaa hyödyntää sen osana mm. vastuullista avointa tiedettä ja tutkimusta.

  • Osasuorituksista on mahdollisuus saada valmiuksia mm. kirjallisuuskatsaukseen, käsiteanalyysiin, julkaisustrategiaan, tutkimusaineiston hallinnan suunnitteluun, tutkimusaineistojen avaamiseen ja FAIR-periaatteiden toteuttamiseen, menetelmäoppaiden hyödyntämiseen, avointen oppimateriaalien tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä tutkijanäkyvyyden varmistamiseen.

Lisätietoja

Kurssia suositellaan tohtoriopintojen alkuun, 1. tai 2. vuoteen.

Ilmoittautuminen: LIBJ2002-kurssikokonaisuuteen ilmoittaudutaan Sisussa. Osasuorituksiin eli yksittäisiin koulutuksiin ilmoittaudutaan Kongressissa. Tarkista osasuoritusten aikataulut ja ilmoittautumislinkit Avoimen tiedon keskuksen tutkijakoulutussivuilta (huom. Linkki saattaa päivittyä kevät-kesän 2024 aikana JYU:n verkkosivu-uudistuksen myötä).

Oppimateriaalit

Koulutuksen opettajat ilmoittavat mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta oppimateriaalista.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakson suoritus koostuu 4 osasuorituksesta eli osallistumisista Avoimen tiedon keskuksen tutkijakoulutuksiin. Osasuorituksiin eli yksittäisiin koulutuksiin ilmoittaudutaan Kongressissa. Tarkista soveltuvat koulutukset sekä koulutusten aikataulut ja ilmoittautumislinkit Avoimen tiedon keskuksen tutkijakoulutussivuilta. Osallistuttuaan 4 soveltuvaan Avoimen tiedon keskuksen tutkijakoulutukseen, osallistuja laittaa sähköpostin LIBJ2002-opintojakson vastuuopettajalle.
Arviointiperusteet:
Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus