URAA1003 Valmiina yrittämään (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Sisältö

Valmiina yrittämään opintojaksolla pääset suunnittelemaan omaa ideaasi yritykseksi. Pohdit oman osaamisen tuotteistamista ja verkostojen merkitystä ja hyödyntämistä liikeideasi suunnittelussa ja toteuttamisessa. Perehdyt yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin, opit hinnoittelemaan tuotteesi tai palvelusi yrityksen kannattavuus huomioiden sekä suunnittelet myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. Opintojakson aikana laadit alustavan liiketoimintasuunnitelman ja opit kertomaan omasta liikeideastasi myös muille.

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena.

Suoritustavat

Verkkototeutus, itsenäinen työskentely ja lopputehtävät

Arviointiperusteet

Osallistuminen verkkototeutukseen, itsenäisen työskentely sekä lopputehtävien teko.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• ideoida liikeideoita ja testata asiakkailla niiden potentiaalia
• asiakastestauksen ja arvioinnin pohjalta tuotteistaa ideoita
• käynnistää kokeilevaa liiketoimintaa
• itsensä työllistämisen periaatteita

Lisätietoja

EduFutura, Työelämä- ja yrittäjyysopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Valmiina yrittämään (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus