YLIY012 Tutustu luontosuhteeseesi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Henkilöstöpalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Metsän lumo - tutustu luontosuhteeseesi

Kuvaus

Meillä kaikilla on suhde ympäristöön. Tällä kurssilla tarkastelussa on oma suhde luontoympäristöön. Opintojaksolla pohditaan omaa luontosuhdetta ja erityisesti pohjoismaalaisittain tärkeää metsäsuhdetta. Tutkailemme, mitä luonto ja metsä on ja miten olemme siihen yhteydessä. Kurssi pohjautuu Landfullness-metodiin (Baker, 2005), joka auttaa havainnollistamaan sekä läsnäolemaan ympäristössä. Tutkimme luontoa siellä olemalla ja liikkumalla. Kurssiin sisältyy yksi  metsäretki hiihtäen, jossa hyödynnämme yhdessä kurssilla opittua. 

Osaamistavoitteet

Metsän lumo - tutustu luontosuhteeseesi -opintojakson suoritettuaan, opiskelija:

  • Ymmärtää luontosuhteen ja metsäsuhteen käsitteet

  • On tutustunut omaan luonto- ja metsäsuhteeseensa ja saanut kuvan siitä, millainen se on

  • Osaa kertoa, mikä landfullness ja forestfullness näkökulma on

  • Osaa hyödyntää näitä käsitteitä oman luontosuhteensa tarkastaelussa 

Lisätietoja

Kurssi on osa opettajan pro gradu-tutkimusta ja kurssilla tehtävät kyselyt ja oppimisvlog tai -päiväkirja osa pro gradu-aineistoa.

Oppimateriaalit

Artikkelit. Pääartikkelina on: Baker, M. (2005). Landfullness in Adventure-Based Programming: Promoting Reconnection to the Land. The Journal of experiential education, 27(3), 267-276. https://doi.org/10.1177/105382590502700306

Kirjallisuus

  • Baker, M. (2005). Landfullness in Adventure-Based Programming: Promoting Reconnection to the Land. The Journal of experiential education, 27(3), 267-276. https://doi.org/10.1177/105382590502700306

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssin suorittaminen hyväksytyksi edellyttää aktiivista osallistumista kurssin luentoihin ja retkelle (vähintään 80%), alkukyselyyn ja loppukyselyyn vastaamista sekä oppimisvlogin tai -päiväkirjan palauttamista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen luentoihin ja retkelle (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta