LIBJ1001 Avoin tiede ja tutkimus (1 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Avoimen tiedon keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Avoin tiede on nykyaikainen tapa suunnitella tutkimusprosessia. Kurssi käy läpi sen perusteet ja ohjaa osallistujaa miettimään oman tutkimuksensa avoimuutta.

Kuvaus

Tämä verkkokurssi on johdatus avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteisiin ja käytänteisiin tohtoriopiskelijoille.

Avoin vastuullinen tiede on nykyaikainen tapa suunnitella tutkimusprosessia. Osallistujat tarkastelevat kurssilla avoimen tieteen ja tutkimuksen näkökulmia sekä pohtivat sen hyötyjä omassa tutkimuksessaan.

Avoin tiede ja tutkimus kattaa koko tutkimusprosessin suunnittelusta tutkimusaineiston hallintaan, julkaisemiseen, opettamiseen ja tiedeviestintään saakka. Sen etuina pidetään tutkimuksen näkyvyyden, tiedeviestinnän ja saavutettavuuden mahdollisuuksien lisääntymistä. Verkkokurssin oppimateriaali tukee koko tutkimusprosessin suunnittelua ja tutkijan osaamisen kehitystä.

Tämä verkkokurssi soveltuu JOPSien avoimen tieteen (1 op) osioon.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan tämän kurssin osallistuja on tutustunut kysymyksiin:

  • Mitä avoin tiede ja tutkimus on? (Käsite ei ole ihan yksinkertainen)
  • Miksi tutkijat ja päätöksentekijät ovat lisääntyvissä määrin avoimuuden kannalla?
  • Mitä on avoin saatavuus sekä miten ja miksi oman tutkimuksensa avoimuutta voi edistää?
  • Miksi tutkimusaineistoja avataan? Mitä rajoituksia avoimuudelle voi olla? Millaisia työkaluja ja käytänteitä, esim. lakisääteisiä toimia tutkimusaineistojen avaamiseen liittyy?
  • Millaisia mahdollisuuksia on avata omaa tutkimusprosessiaan ja osallistua muiden tutkimukseen?
  • Miten tehdä tiedeviestintää ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta?

Lisätietoja

Kurssia suositellaan tohtoriopintojen alkuun, 1. vuoteen.

Tämä verkkokurssi soveltuu JOPSien avoimen tieteen (1 op) osioon.

Oppimateriaalit

Verkkokurssimateriaali Findocnetissä. Kurssimateriaali on englanninkielinen.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkokurssi, jossa voit työskennellä oman aikataulusi mukaisesti, kun kurssi on käynnissä. Osallistujat tuottavat reflektoivan esseen.
Arviointiperusteet:
Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kurssin ohjeiden mukaisesti tuotettu essee.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus