XYHX1010 Varmuutta monikielisesti viestimiseen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Kurssi on suunnattu opiskelijoille, jotka jännittävät vieraalla kielellä puhumista ja kokevat jännittämisen ongelmalliseksi. Keskeisiä teemoja ovat vieraalla kielellä puhumisen pelon käsittely ja ongelmalliseksi koetun jännittämisen lievityskeinot. Opintojakso tarjoaa runsaasti harjoittelua ja vertaistukea. Opintojaksolla ei arvioida kielitaitoa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija


 • Tuntee oman jännittämisensä ominaispiirteitä
 • Tunnistaa oman kielirepertuaarinsa ja sen hyödyt
 • Pystyy madaltamaan kynnystään käyttää omaa kielirepertuaaria
 • Oppii sietämään epävarmuutta viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
 • Asennoituu jännittämiseensä hyväksyvämmin
 • Rohkaistuu osallistumaan monikieliseen viestintään
 • Tottuu monikielisen keskustelun kuuntelemiseen
 • Soveltaa erilaisia jännittämistä lieventäviä keinoja

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu UVK-opintojen tueksi. Oikea aika osallistua opintojaksolle on ennen Monikielinen vuorovaikutus -opintojaksoa.


Tälle opintojaksolle pääsemiseksi sinun tulee täyttää erillinen hakemus. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kurssille tulevat siitä eniten hyötyvät opiskelijat. Päästäksesi kurssille sinun tulee vastata hakulomakkeen kysymyksiin samalla, kun ilmoittaudut kurssille.


Opintojaksolle valinnan kriteerit:


 • Jännittämisen koetut vaikutukset opintojen etenemiseen ja opiskelukykyyn
 • Opiskelijan tavoitteet
 • Mahdollisuus sitoutua kurssiin

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on osallistunut uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen (UVK) ensimmäiselle opintojaksolle.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytyt kurssin oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta