HJOSTEKOK Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (15–50 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Henkilöstö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveys (sote) -alan toimijoille ja alasta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää, uudistaa ja täydentää omaa henkilöstö- ja johtamisosaamistaan työuran eri vaiheissa. JYU:n tutkinto-opiskelijoille tämä monitieteinen opintokokonaisuus soveltuu hyvin osaksi vapaavalintaisia opintoja. Laaja opintojaksotarjonta on suunniteltu työelämä- ja osaamistarvelähtöisesti sote-ammattilaisille suunnatun kyselyn tuloksia hyödyntäen.

Opiskelija voi rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden, joka parhaiten vastaa oman osaamisen kehittämisen tarpeeseen. Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot ohjaavat opiskelijaa sopivien opintojaksojen valinnassa ja opintokokonaisuuden myötä kehittyneen osaamisen näkyväksi tekemisessä.  

Opintokokonaisuus koostuu pakollisesta, aiheeseen johdattelevasta orientaatiojaksosta ja vapaavalintaisista opintojaksoista. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu pakollinen oman osaamisen kehittymisen näkyväksi tekevä päätösjakso. Vapaasti valittavat opintojaksot sisältävät kauppatieteiden ja terveystieteiden lisäksi myös muiden tieteenalojen opintoja alla olevan listauksen mukaan. 

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden yksilölliset valinnat sekä opintokokonaisuuden laajuus vaikuttavat tavoitteisiin. Yleisellä tasolla opintokokonaisuuden tavoitteena on:

  • vahvistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien tai alasta kiinnostuneiden toimijoiden johtamis- ja henkilöstöosaamista

  • auttaa tunnistamaan kehittämistarpeita ja kehittämään osaamista omista ja työympäristön erityispiirteiden sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden lähtökohdista

  • vahvistaa palvelujen kehittämiseen, hallintoon ja päätöksentekoon liittyvää osaamista alan erityispiirteet huomioiden

  • kehittää yleisiä työelämätaitoja kuten yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja

  • lisätä ymmärrystä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisuudesta, monitieteisyydestä ja moninaisuudesta  

Lisätietoja

Kokonaisuuden voi suorittaa 15 op, 30 op tai 50 op laajuisena.

Rakenne

Valitse kaikki (15–50 op)