YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla opit ymmärtämään viestinnän johtamisen tärkeyden digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja osaat määritellä viestinnän eri tehtävät organisaatiossa.

Kuvaus

Opintojakso perehdyttää opiskelijat viestinnän johtamisen keskeisiin käsitteisiin nykypäivän organisaatioissa. Kurssilla tutustutaan mm.
- Organisaation identiteettiin, brändiin ja maineeseen
- Viestintästrategiaan ja viestinnän johtamiseen
- Viestinnän keskeisiin osa-alueisiin kuten sisäiseen viestintään, muutosjohtamiseen, mediasuhteisiin, sosiaaliseen mediaan, kriisiviestintään ja yrityksen sosiaaliseen vastuuseen ja siitä viestimiseen.
- Viestinnän tutkimiseen ja mittaamiseen


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää viestinnän johtamisen tärkeyden digitalisoituvassa yhteiskunnassa
-osaa määritellä viestinnän eri tehtävät organisaatiossa
-tuntee viestinnän johtamisen keskeiset periaatteet ja käsitteet

Lisätietoja

JSBE: Johdantoluento englanniksi ja suomeksi, muut luennot englanniksi (tentin voi suorittaa joko englanniksi tai suomeksi)

Avoin yliopisto: suorituskielenä suomi

Kirjallisuus

  • Cornelissen, J. 2017. Corporate Communication. A Guide to Theory and Practice. 5th edition. Sage Publications Ltd.; ISBN: 9781473953697

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus