YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mitä johtaminen ja johtajuus ovat ja miten organisaatiot toimivat? Opintojaksolla opit vastuullisen johtamisen perusteista muuttuvassa maailmassa.

Kuvaus

 • johtamisen ja johtajuuden peruskäsitteet
 • johtamisajattelu, johtajuus- ja organisaatioteoriat
 • strateginen johtaminen
 • organisaatiorakenteet
 • henkilöstöjohtaminen
 • arvot ja organisaatiokulttuuri
 • vastuullinen liiketoiminta ja eettinen johtaminen
 • johtamistyö
 • johtamisen ajankohtaisia teemoja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • selittää johtamisen ja johtajuuden keskeiset perusteoriat ja käsitteet
 • tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista
 • arvioida johtamista ja johtajuutta eri toimintaympäristöissä
 • selittää strategisen johtamisen peruskäsitteet
 • arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamistyössä
 • arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan sekä valmiuksia johtamistyöhön. 

Lisätietoja

Opintojaksolla käsitellään vastuullista johtamista ja johtajuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmista. 

Esitietojen kuvaus

Ei vaatimuksia

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kirjallisuus

 • Viitala & Jylhä: Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi, 1.-2. periodit/syyslukukausi
Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentin arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kontaktiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetuskurssi, 1.-2. jaksot/syyslukukausi.  Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Oppimateriaalit:

Oppimateriaali tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kirjallisuus:
 • Viitala & Jylhä: Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentin arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tentti: itsenäinen suoritus, ei edellytä osallistumista kontaktiopetukseen. 

Oppimateriaalit:

Oppimateriaali tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kirjallisuus:
 • Viitala & Jylhä: Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit
Ei julkaistua opetusta