YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Jaksolla syvennät ymmärrystäsi johdon ja henkilöstön kehittämisen teoriasta ja käytännöistä sekä opit arvioimaan kehittämistoimia.

Kuvaus

Johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettinen ajankohtainen keskustelu, lähtökohdat ja historiallinen tausta. Lisäksi kehittämisen tehtäväkenttä, roolit ja vaikuttaminen sekä trendit (strategiat, prosessit, työkalut ja mallit).


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan, vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia, suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä ja arvioida oman ryhmänsä sekä toisten ryhmien työtä ja tuotoksia.

Esitietojen kuvaus

YTTP1110 / YTTP2110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet, YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen.

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kirjallinen materiaali ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Viikkotehtävien suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus