YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Henkilöstöjohtaminen on organisaation menestyksen kulmakivi, jonka keskeisimmät käsitteet, teoriat ja käytännöt opit selittämään tällä opintojaksolla.

Kuvaus

Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat
Strateginen henkilöstöjohtaminen
Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
Henkilöstöjohtamisen käytännöt
Organisaatiokulttuuri ja muutos
Johtajuus ja esimiestyö
Työelämän suhteet
Henkilöstöjohtamisen trendit ja digimurros
Rekrytointi ja työhyvinvointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä
• kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet
• selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt
• eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja
• arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön
• arvioida henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti

Kirjallisuus

  • Viitala, R. (uusin saatavilla oleva painos). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.; ISBN: 978-951-37-6358-9
  • Viitala, R. (2021). Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (1. painos.). Edita Publishing Oy.; 978-951-37-7838-5

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen ja tentti (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus