KTEY005 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisen haasteet
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö
Kunnallinen päätöksentekojärjestelmä
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
Laadunhallinta päätöksenteossa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • Osaa kuvata hallinnon ja päätöksenteon keskeisiä käsitteitä sekä sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon liittyvää lainsäädäntöä ja järjestelmiä
  • Osaa arvioida sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä
  • Osaa havainnoida ja tulkita ajankohtaista päätöksenteon keskustelua

Kirjallisuus

  • Ilmoitetaan luennolla

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia). Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä.
Arviointiperusteet:
Tentti 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus