YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Miten työhyvinvointia johdetaan? Opintojaksolla tarkastellaan työhyvinvoinnin johtamista yksilön, organisaation sekä yhteiskunnan näkökulmista.

Kuvaus

Sisältö
 • Työhyvinvoinnin taustatasot ja näkökulmat
 • Positiivisen psykologian näkökulma ja työn ilo
 • Stressi, työuupumus ja niiden ehkäisy
 • Työn muutoksen hallinta
 • Tietotyö ja työn hallinta
 • Työhyvinvointisuunnitelman laatimisen perusteet
 • Johtajuus ja työyhteisötaidot työhyvinvoinnin näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta
 • arvioida ja kehittää työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä
 • tunnistaa perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen
 • käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon
 • arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin
 • tunnistaa johtajuuden ja työyhteisötaitojen yhteyden työhyvinvointiin
 • seurata, arvioida ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan.

Lisätietoja

Opintojaksolla tarkastellaan työhyvinvoinnin johtamista YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 3 Terveyttä ja hyvinvointia ja 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua näkökulmista.

JSBE/Syyslukukausi 2023:

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Opetus alkaa 23.10. ja samalla aukeaa kurssin Moodle -sivusto. Tämä sivusto sisältää yksityiskohtaiset tiedot kurssin suorittamisesta. Opiskelijoiden suositellaan osallistuvan kurssin aloitusluentoon 24.10. 14.15-15.45 C1 salissa yliopiston päärakennuksessa. Osallistuminen on mahdollista myös Teamsin kautta ja linkki julkaistaan kurssin Moodle -sivustolla.

Kurssi koostuu neljästä eri tehtävästä, jotka on aikataulutettu 23.10.-15.12.2023.

1) Minitentti, suoritettava 6.11. mennessä

2) Työskentely ryhmissä, viikot 46-48 ja työpaikkasuunnitelman palautus 8.12. mennessä

3) Essee ja vertaispalaute, esseen palautus 8.12. ja vertaisarviointi 15.12. mennessä

4) Mielitreeni, palautus 15.12. mennessä

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista aikataulun mukaisesti.

Työhyvinvoinnin johtaminen -kurssi on suosittu, eivätkä kaikki halukkaat mahdu kurssille mukaan. Mikäli et pysty sitoutumaan kurssin suorittamiseen, pyydämme sinua perumaan ilmoittautumisesi välittömästi.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aloitusluento ja itsenäisesti suoritettava verkkokurssi
Arviointiperusteet:
Verkkokurssilla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde