LYTSYV Liikunnan yhteiskuntatieteiden syventävät opinnot (70–74 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- pystyy konstruoimaan liikunnan ja urheilun kansalaistoimintojen ja liikuntaorganisaatioiden muuttuvia käytäntöjä

- osaa arvioida ympäristönmuutosten ja ympäristöpoliittisen ohjailun sekä liikuntakulttuurin välisiä suhteita ja tiedostaa aiheeseen liittyvät hallinta- ja vaikuttamismahdollisuudet

- omaa tiedot akateemisen yrittäjyyden mahdollisuuksista ja pystyy soveltamaan tietoaan oman liiketoiminnan käynnistämiseen

- on syventänyt osaamistaan liikuntaan ja urheiluun vaikuttavan lainsäädännön alalla

- kykenee kuvaamaan ja analysoimaan liikuntapaikkojen ja -palvelujen toimijasuhteissa tapahtuneita muutoksia ja osaa toimia liikkumisympäristöjä tuottavissa hybrideissä verkostoissa

- on sisäistänyt hankemuotoisen toiminnan ja arviointitiedon merkityksen liikuntaorganisaatioiden hallintakäytännöissä ja hallitsee hanketyön eri vaiheet

- on määritellyt henkilökohtaisen liikunta-alan asiantuntijuutensa lähtökohdat analysoimalla alakohtaista ja yleistä ammattiosaamistaan

- omaa tieteellisen tutkimuksen tekemisen taidot ja on toteuttanut itsenäisen pro gradu -tutkielman.

Rakenne

Valitse kaikki (71–83 op)