LYTS400 Maturiteetti (maisterin tutkinto) (0 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kirjallinen kypsyysnäyte

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Kypsyysnäyte tulee suorittaa hyväksytysti sekä sisällön että kielen osalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä pro gradu 

–tutkielman alaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus